Molinological Terms – Termau Melinyddol

English – Welsh

Water Course / Supply – Cyflenwad Dŵr
Bridge Pont
Dam Argae
Lake Llyn
Leat Rhewyn
Millpond Pynfarch
Mill race Rhewyn neu Ffrwd
Pond Pwll
River Afon
Sluice Fflodiart neu Slws
Stream, Brook Nant
Trap (in launder) Ceuddrws
Weir Gored neu Trosfa
Mill – Melin
Axle Paladr neu Echel
Bed Stone Maen isaf
Bolting Peillio
Bolting machine Peilliwr
Brass bearing Beryn pres
Buckets (of water wheel) Llwyau neu Bwcedi
Cleaner Peiriant glanhau
Cogged wheel Olwyn gocos
Control rope (for sack hoist) Rhaff reoli
Damsel Gwahoddwr
Engaging gear Sboner
Eye (of the stone) Llygad (y maen)
Great spur wheel Olwyn gocos fawr
Hopper (to stones) Hopran neu Twndish (i’r meini)
Hopper (to stones) Pin
Horse Ffram y pin
Husk room ‘Rhwm ishin’
Meal chest Cist flawd
Meal trough Cafn blawd
Mill(-s) Melin(-au); The Mill Y Felin
Millstone(s) Maen (Meini) malu
Pit Pwll
Pit wheel Rhod bwll
Pulley Pwli
Runner stone Maen uchaf
Sack (for carrying corn) Ffetan
Sack (for carrying flour) Sach(-au)
Sack hoist Rhaff godi sachau
Scoop (for meal) Rhawlech(-i)
Shaft Paladr neu Siafft
Shelling / Sheiling or oatmeal machine Siliwr neu ‘Fashin silio’
Shoe Hopran fach
Smutter or separator Glanhawr gwenith
Spindle Gwerthyd
Stairs Grisiau neu Star
Stone bearing Beryn carreg
Stone nuts Cog (-au)
Tun (casing over stones) Cerwyn neu Cerwn
Upright shaft Paladr unionsyth
Wallower ‘Walwer’
Water Mill Melin ddŵr
Water wheel Rhôd ddŵr
Wheel pit Pwll y rhôd
Winnower Nithiwr
Wire machine or bolter Peilliwr neu ‘Fashin fflowro’
Kiln – Odyn
Drying floor Llawr
Fireplace Lle tan
Kiln Odyn grasu
General – Cyffredinol
Barley Haidd neu Barlis
Breastshot (water wheel) Rhôd ffrwd ganol
Bushel (measure) Bwsiel (-au)
(to) Dress (the stones) Cyfogi(‘r meini) neu Cogyddio
Flour Blawd neu Fflwr
Furrow(s) Rhigol(-au) neu Rhes(-i)
Land(s) Bwrdd malu
Harp (segment of grinding face of millstone) Chwarter
Miller Melinydd
Milling (grinding) Malu
Mill work Melinwaith
Millwright Saer melin(au) neu Cogyddiwr
Mill bill Cyfogydd
Millstone grit Gritfaen
Oats Ceirch
Overshot Uchredol
Proof staff Ffon brofi neu Pren cogyddio
Quern Breuan
Rotary quern Breuan droi
Saddle quern Breuan gyfrwy
Toll measure Mesur toll
Undershot Isredol
Wheat Gwenith
Cyflenwad Dŵr – Water Course / Supply
Afon River
Argae Dam
Ceuddrws Trap (in launder)
Fflodiart neu Slws Sluice
Gored neu Trosfa Weir
Llyn Lake
Nant Stream, Brook
Pont Bridge
Pwll Pond
Pynfarch Millpond
Rhewyn Leat
Rhewyn neu Ffrwd Mill race
Melin – Mill
Beryn carreg Stone bearing
Beryn pres Brass bearing
Cafn blawd Meal trough
Cerwyn neu Cerwn Tun (casing over stones)
Cist flawd Meal chest
Cog(-au) Stone nut(-s)
Ffetan Sack (for carrying corn)
Ffram y pin Horse
Glanhawr gwenith Smutter or separator
Grisiau neu Star Stairs
Gwahoddwr Damsel
Gwerthyd Spindle
Hopran fach Shoe
Hopran neu Twndish (i’r meini) Hopper (to stones)
Llwyau neu Bwcedi Buckets (of water wheel)
Llygad (y maen) Eye (of the stone)
Maen (Meini) malu Millstone(-s)
Maen isaf Bed Stone
Maen uchaf Runner stone
Melin(-au) Mill(-s); (y) Felin (the) Mill
Melin ddŵr Water Mill
Nithiwr Winnower
Olwyn gocos Cogged wheel
Olwyn gocos fawr Great spur wheel
Paladr neu Echel Axle
Paladr neu Siafft Shaft
Paladr unionsyth Upright shaft
Peillio Bolting
Peilliwr Bolting machine
Peilliwr neu ‘Fashin fflowro’ Wire machine or bolter
Peiriant glanhau Cleaner
Pin Hopper (to stones)
Pwli Pulley
Pwll Pit
Pwll y rhôd Wheel pit
Rhaff godi sachau Sack hoist
Rhaff reoli Control rope (for sack hoist)
Rhawlech
Rhawlech(-i) Scoop (for meal)
Rhod bwll Pit wheel
Rhôd ddŵr Water wheel
‘Rhwm ishin’ Husk room
Sach(-au) Sack (for carrying flour)
Sboner Engaging gear
Siliwr neu ‘Fashin silio’ Shelling / Sheiling or oatmeal machine
‘Walwer’ Wallower
Y Felin (The) Mill
Odyn – Kiln
Llawr Drying floor
Lle tan Fireplace
Odyn grasu Kiln
Cyffredinol – General
Blawd neu Fflwr Flour
Breuan Quern
Breuan droi Rotary quern
Breuan gyfrwy Saddle quern
Bwrdd malu Land(s)
Bwsiel (mesur) Bushel
Ceirch Oats
Cogyddiwr neu Saer melin(au) Millwright
Cyfogi(‘r meini) neu Cogyddio (to) Dress (the stones)
Cyfogydd Mill bill
Chwarter Harp (segment of grinding face of millstone)
Ffon brofi neu Pren cogyddio Proof staff
(rhôd) Ffrwd ganol Breastshot (water wheel)
Gritfaen Millstone grit
Gwenith Wheat
Haidd neu Barlis Barley
Isredol Undershot
Malu Milling (grinding)
Melinwaith Mill work
Melinydd Miller

Mesur toll Toll measure
Rhigol(-au) neu Rhes(-i) Furrow(-s)
Saer melin(au) neu Cogyddiwr Millwright
Uchredol Overshot