Data Protection

Data Protection

 From 25 May 2018 the General Data Protection Regulations came into force. Organisations such as the Welsh Mills Society need to make sure that they have the permission of members to hold information on them.

We hold names and postal addresses, also email addresses, phone numbers and members’ interests where supplied, for our members in an electronic database accessible only to members of the Committee.

We hold only information that you have sent directly to us through application forms and correspondence either by post or electronically.

We use your contact information for the distribution of the newsletter and Melin, to contact you about other Welsh Mills Society matters and to administer membership subscriptions.

We do not share the information we hold about you. If another member wishes to contact you we will ask your permission before releasing your contact details.

You have the right to withdraw your consent to us holding this information, or if you have any queries, by contacting the Membership Secretary as above.

 

Diogeli Data

Ar 25 Mai 2018, daeth Rheolai Diogeli Data Cyffredinol i rym. Mae’n rhaid i sefydliadau fel Cymdeithas Melinau Cymru sicrhau bod ganddynt caniatâd aelodau i gasglu a dal gwybodaeth amdanynt.

Mae gennym enwau a chyfeiriadau aelodau, yn ogystal â chyfeiriadau ebost, rhifau ffôn a, mewn rhai achosion, manylion o’u diddordebau melinyddol. Cedwir rhain ar ffurf bâs data electroneg sydd ar gael i aelodau’r pwyllgor yn unig.

Yr unig wybodaeth sydd gennym yw’r hyn yr ydych wedi eu danfon atom yn uniongyrchol, naill a’i mewn llythr, ffurflen gais am aelodaeth neu ar ffurf electroneg.

Defnyddir y gwybodaeth hyn er mwyn dosbarthu’r cylchlythr a Melin, i gysylltu â chi ynglun â materion eraill yn ymwneud â Chymdeithas Melinau Cymru, ac i drefnu tanysgrifiadau aelodaeth.

Nid ydym yn rhannu’r gwybodaeth sydd gennym amdanoch. Os oes aelod arall yn dymuno cysylltu â chi, mi wnawn ni ofyn am eich caniatâd cyn rhyddhau’r gwybodaeth.

Mae gennych yr hawl i wrthod i ni gadw’r gwybodaeth yma, neu, os oes gennych unrhyw gwestiynnau, yna cysylltwch â’r Ysgrifennydd Aelodaeth.